Salgsbetingelser

Betingelser

Betingelser
1. Levering- og hentedager av varer fra Matkollektivet
Utlevering av varer til privatkunder i Bergen kommune skjer på torsdager mellom kl. 16.00 og 21.00. Matkollektivet er stengt alle offentlige fri- og høytidsdager. Faller leveringsdagen på en helligdag, vil varene bli levert dagen før eller dagen etter. Kundene vil bli varslet om dette på oppgitt e-postaddresse i god tid.
Varene leveres på oppgitt adresse, og våre sjåfører vil ringe på for å sikre at du får bestilte varer. 
Dersom du ikke er hjemme og vi ikke har mottatt andre instrukser, vil varene bli plassert utenfor døren. Varen er levert når den er plassert på avtalt sted ved huset. (Hvis du ikke er hjemme) Etter det fraskriver Matkollektivet seg ansvaret for varen.
Vi vil bestrebe oss for at varene blir levert direkte til kundene våre, og oppfordrer kunder i boliger med flere boenheter der hoveddør er låst om være tilstede ved levering eller alliere seg med en nabo.
Kunden er ansvarlig for at levering- og adresseopplysninger er korrekte. Dersom opplysningen er uriktig, vil det bli belastet for varene, og varene går tilbake til Matkollektivet.
Kundene oppfordres til legge til «merknad» ved bestilling, dersom det er spesielle hensyn ifht levering. 
Ved uforutsette hendelser, som værforhold, stenging av veier ol, kan leveringer reduseres. Dersom din levering uteblir, vil varer og fraktkostnader bli kreditert.
2. Deadline for bestilling
Bestilling av varer for kommende torsdag, må være lagt inn innen mandag morgen kl 08.00. 
3. Retur av utleverte IFCO kasser
Kunder oppfordres til å returnere kassene varene leveres i. På den måten kan kassene benyttes flere ganger. 
4. Levering av varer
Det koster kr 89 - å få levert på døren i Bergen Kommune.
5. Betaling
Betaling skjer via Klarna sin løsning, og kunden velger mellom å betale med kort eller faktura.
7. Vår garanti
For Matkollektivet er det viktig at du som kunde er fornøyd med varene du har bestilt. Derfor foretar vi kvalitetskontroll av varene før de klargjøres for utlevering. Varene kjøres ut med kjølebil.
Dersom du ikke er fornøyd, oppfordres du til å gi oss beskjed via mail eller telefon. Kunden har selv ansvaret for å sjekke ordreliste og at kvaliteten på varene er i henhold til lovnadene. Siste frist for å melde om dette, er onsdag kl. 12.00 samme uke som varene er mottatt.
8. Manglende levering fra produsent
Det forekommer dessverre at Matkollektivet av ulike årsaker ikke mottar bestilte varer fra produsent. Vi vil da ta direkte kontakt med kunde å informere om dette. Kunden vil enten få tilbud om erstatningsvare eller bli kreditert for uteblitt vare. 
9. Pause og avbestilling
Dersom du vil ha pause så sender du oss en epost. Vi må ha beskjed innen mandag kl 08 for å stoppe levering påfølgende torsdag. Oppsigelse trer i kraft 10 dager etter vi får beskjed.

Matkollektivet Bergen AS © 2019 | Powered by Mystore